Akademia Rodziców

WARSZTAT NR 1

Termin:                        22.01.2019r.; g.. 18:00

Tytuł:                           Jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi u dzieci?

Prowadzący:               prof. Agnieszka Wilczyńska, dr Urszula Dzikiewicz-Gazda

Miejsce:                       SP nr 82, ul. Blacharska 13, Wrocław

 


Tematyka warsztatów w ramach Dolnośląskiej Akademii Rodziców (DAR)

  1. Moje dziecko w przestrzeni instytucji edukacyjnych.
  2. Jak komunikować się z dziećmi i młodzieżą w rodzinach jednojęzycznych, dwujęzycznych i wielojęzycznych?
  3. Strategie akulturacyjne podejmowane przez rodziców i opiekunów – co warto o nich wiedzieć?
  4. Kształtowanie umiejętności międzykulturowych. Przykłady dobrych praktyk.
  5. Jak radzić sobie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dzieci?
  6.  Jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi u dzieci?

Dokumenty Rekrutacyjne:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Oświadczenie RODO
  3. Deklaracja udziału w projekcie
  4. Regulamin