Akademia Dzieci

WYNIKI REKRUTACJI

III EDYCJI

Dolnośląskiej Akademii Dzieci

 

Szanowni Państwo, Drodzy Mali Studenci,

na wstępie chcielibyśmy podziękować Państwu za udział w rekrutacji. Zgodnie z zapisami w regulaminie pkt. II Warunki uczestnictwa § 3; podstawowym kryterium kwalifikującym uczestników, były wiek dzieci (6-12 lat) oraz  kolejność / data zgłoszenia. Braliśmy również pod uwagę to, czy dana grupa zachowała kolejne z kryteriów dot. parytetów.

Wyniki rekrutacji znajdują się poniżej. Jednocześnie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia wpisania na listę rezerwową.

Warto wspomnieć, że wszystkie spotkania będą transmitowane na żywo online, co pozwala Państwu na udział w tej formie. Będziemy również wdzięczni za dzielenie się tą informacją np. wśród rodziców, opiekunów i innych.

Harmonogram i tematy spotkań III edycji DAD w DSW:

 • 25.10.2019 – Dbam o moją Ziemię/ uroczysta inauguracja
 • 29.11.2019 – Różnorodność kulturowa
 • 13.12.2019 – Roboty i nowe technologie
 • 24.01.2020 – Zagrożenia współczesnego świata/ rozdanie dyplomów

 

 UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI

grupowe           Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego VI d

grupowe           Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego VI c

grupowe           Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Długołęce I

grupowe           Szkoła Podstawowa nr 26 im Piastów Śląskich IIIe

grupowe           Szkoła Podstawowa nr 26 im Piastów Śląskich IIIa

 

 

Trwa  rekrutacja do III edycji Dolnośląskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Ruszyła rekrutacja do Dolnośląskiej Akademii Dzieci – projektu, w którym wykłady prowadzą zarówno mali, jak i dorośli wykładowcy. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach nowego projektu pn. Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców”, na który DSW pozyskała środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rekrutacja do III edycji DAD potrwa do 6 października.

 

W ramach nowego projektu DSW pn. „Dolnośląska Akademia Dzieci (DAD)” (wcześniej: Polska Akademia Dzieci.) do 2020 roku zorganizowane zostaną 3 edycje DAD, a w każdej z nich po 4 spotkania tematyczne. Projekt polega na organizacji wykładów na terenie Centrum Konferencyjnego DSW w wybrane dni w ciągu roku akademickiego, których uczestnikami są dzieci w wieku 6-12 lat.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Wykłady również prowadzą Młodzi Naukowcy w wieku 6-12 lat oraz zaproszeni do współpracy dorośli eksperci. Celem Dolnośląskiej Akademii Dzieci jest rozwijanie dziecięcego potencjału, zainteresowań, wiary w siebie i budowanie przekonania, że nauka może być fascynująca – wyjaśnia koordynatorka projektu dr Anetta Pereświet-Sotłan z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Harmonogram i tematy spotkań III edycji DAD w DSW:

 • 25.10.2019 – Dbam o moją Ziemię
 • 29.11.2019 – Różnorodność kulturowa
 • 13.12.2019 – Roboty i nowe technologie
 • 31.01.2020 – Zagrożenia współczesnego świata

Kiedy i jak zgłosić udział dziecka do udziału w DAD?

Rekrutacja potrwa  do 6 października 2019r. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, za pomocą poczty tradycyjnej, jak również wewnętrznymi kanałami DSW. W celu zgłoszenia uczestnictwa rodzic/opiekun dziecka musi zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy przesłać na adres pad@dsw.edu.pl

Kto może zostać uczestnikiem Akademii Dzieci w DSW?

Podstawowymi kryteriami rekrutacji są wiek dziecka. Zgodnie z regulaminem, uczestnikami Dolnośląskiej Akademii Dzieci są dzieci zamieszkujące teren województwa dolnośląskiego w wieku 6-12 lat – tzn. dolna granica wiekowa to 6 lat (wg roku urodzenia), a górna 12 lat (wg roku urodzenia). O przyjęciu do DAD decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń. Kolejnym kryterium jest zachowanie parytetu płci.

Kiedy opublikowane zostaną wyniki rekrutacji?

Informacja o zakwalifikowaniu będzie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia oraz opublikowana na stronie internetowej DAD (dotyczy zgłoszeń grupowych ze szkół) do 8 października 2019r. Dzieci, które nie zostały przyjęte do DAD z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisane na listę rezerwową.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszenia grupowego
 2. Formularz zgłoszenia indywidualnego
 3. Formularz danych osobowych
 4. Deklaracja udziału w projekcie
 5. Oświadczenie RODO
 6. Regulamin

WYNIKI REKRUTACJI

II EDYCJI

Dolnośląskiej Akademii Dzieci

Szanowni Państwo, Drodzy Mali Studenci,

na wstępie chcielibyśmy podziękować Państwu za udział w rekrutacji, która kolejny raz urzeczywistniła Wasze ogromne zainteresowanie udziałem w projekcie. Chęć udziału w 2. edycji Dolnośląskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej wyraziło ponad 429 Małych Studentów. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na auli oraz logistyką projektu, do udziału w projekcie zakwalifikowaliśmy tylko i aż 300 uczestników. Wybór nie był prosty! Zgodnie z zapisami w regulaminie pkt. II Warunki uczestnictwa § 3; podstawowym kryterium kwalifikującym uczestników, były wiek dzieci (6-12 lat) oraz  kolejność / data zgłoszenia. W pozostałych przypadkach braliśmy również pod uwagę to, czy dana grupa zachowała kolejne z kryteriów dot. parytetów.

Wyniki rekrutacji znajdują się poniżej. Jednocześnie informujemy, że grupy/osoby, które nie zostały zakwalifikowane w naborze do II edycji, automatycznie zostały wpisane na listę rezerwową, a także będą miały możliwość zgłoszenia udziału w rekrutacji do jesiennej
III edycji (po wakacjach).

Jednocześnie informujemy, że wszystkie spotkania będą transmitowane na żywo online, co pozwala Państwu na udział w tej formie. Będziemy również wdzięczni za dzielenie się tą informacją np. wśród rodziców, opiekunów i innych.

Harmonogram i tematy spotkań II edycji DAD w DSW:

 • 1.03.2019 – Różnorodność kulturowa/uroczysta inauguracja
 • 29.03.2019 – Roboty i nowe technologie
 • 26.04.2019 – Zagrożenia współczesnego świata
 • 24.05.2019 – Dbam o moją Ziemię/rozdanie dyplomów

 

UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI

Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej 5d
Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej 4b
Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach 3
American School of Wrocław 2
Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza 5a
Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej 5
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, Szkoła Podstawowa nr 24 1c
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, Szkoła Podstawowa nr 24 1e
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 0
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 0
Szkoła Podstawowa w Sadkowie 2d
Szkoła Podstawowa w Sadkowie 3
Szkoła Podstawowa w Sadkowie 2a
Sebastian Strykowiec (dziecko: Antoni Strykowiec) x
Paweł Bober (dziecko: Alicja Bober) x
Elżbieta Szakiel (dziecko: Karolina Szakiel) x
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 5
Julian Gołuszko (Gościce) 7

UCZESTNICY NIEZAKWALIFIKOWANI (wpisani na listy rezerwowe)

Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej 4c
ZSP nr 12, Sp nr 26 im. Piastów Śląskich 2e
ZSP nr 12, Sp nr 26 im. Piastów Śląskich 2a
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego 5
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego 5

 

 

Trwa rekrutacja do II edycji Dolnośląskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Trwa rekrutacja do Dolnośląskiej Akademii Dzieci – projektu, w którym wykłady prowadzą zarówno mali, jak i dorośli wykładowcy. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach nowego projektu pn. Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców”, na który DSW pozyskała środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rekrutacja do II edycji DAD potrwa do 10 lutego.

 

W ramach nowego projektu DSW pn. „Dolnośląska Akademia Dzieci (DAD)” (wcześniej: Polska Akademia Dzieci.) do 2020 roku zorganizowane zostaną 3 edycje DAD, a w każdej z nich po 4 spotkania tematyczne. Projekt polega na organizacji wykładów na terenie Centrum Konferencyjnego DSW w wybrane dni w ciągu roku akademickiego, których uczestnikami są dzieci w wieku 6-12 lat.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Wykłady również prowadzą Młodzi Naukowcy w wieku 6-12 lat oraz zaproszeni do współpracy dorośli eksperci. Celem Dolnośląskiej Akademii Dzieci jest rozwijanie dziecięcego potencjału, zainteresowań, wiary w siebie i budowanie przekonania, że nauka może być fascynująca – wyjaśnia koordynatorka projektu dr Anetta Pereświet-Sotłan z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 

Harmonogram i tematy spotkań II edycji DAD w DSW:

 • 1.03.2019 – Różnorodność kulturowa
 • 29.03.2019 – Roboty i nowe technologie
 • 26.04.2019 – Zagrożenia współczesnego świata
 • 24.05.2019 – Dbam o moją Ziemię

 

Kiedy i jak zgłosić udział dziecka do udziału w DAD?

Rekrutacja trwa od 21 stycznia do 10 lutego 2019r. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, za pomocą poczty tradycyjnej, jak również wewnętrznymi kanałami DSW. W celu zgłoszenia uczestnictwa rodzic/opiekun dziecka musi zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy przesłać na adres pad@dsw.edu.pl

 

Kto może zostać uczestnikiem Akademii Dzieci w DSW?

Podstawowymi kryteriami rekrutacji są wiek dziecka. Zgodnie z regulaminem, uczestnikami Dolnośląskiej Akademii Dzieci są dzieci zamieszkujące teren województwa dolnośląskiego w wieku 6-12 lat – tzn. dolna granica wiekowa to 6 lat (wg roku urodzenia), a górna 12 lat (wg roku urodzenia). O przyjęciu do DAD decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń. Kolejnym kryterium jest zachowanie parytetu płci.

Kiedy opublikowane zostaną wyniki rekrutacji?

Informacja o zakwalifikowaniu będzie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia oraz opublikowana na stronie internetowej DAD (dotyczy zgłoszeń grupowych ze szkół) do 15 lutego 2019r. Dzieci, które nie zostały przyjęte do DAD z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisane na listę rezerwową.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszenia grupowego
 2. Formularz zgłoszenia indywidualnego
 3. Formularz danych osobowych
 4. Deklaracja udziału w projekcie
 5. Oświadczenie RODO
 6. Regulamin

 

 

WYNIKI REKRUTACJI  (I edycja)

 

Szanowni Państwo, Drodzy Mali Studenci,

na wstępie chcielibyśmy podziękować Państwu za udział w rekrutacji, która w tym roku była REKORDOWA. Chęć udziału w spotkaniach Dolnośląskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku 2018 wyraziło blisko PÓŁ TYSIĄCA osób. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na auli oraz logistyką projektu, do udziału w projekcie zakwalifikowaliśmy tylko i aż 300 uczestników. Wybór nie był prosty! Zgodnie z zapisami w regulaminie pkt. II Warunki uczestnictwa § 3; podstawowym kryterium kwalifikującym uczestników, były wiek dzieci (6-12 lat) oraz  kolejność / data zgłoszenia. W pozostałych przypadkach braliśmy również pod uwagę to, czy dana grupa zachowała kolejne z kryteriów dot. parytetów.

Wyniki rekrutacji znajdują się poniżej. Jednocześnie informujemy, że grupy/osoby, które nie zostały zakwalifikowane w naborze do I edycji, automatycznie zostały wpisane na listę rezerwową, a także będą miały możliwość zgłoszenia udziału w rekrutacji do II edycji. 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie spotkania będą transmitowane na żywo online, co pozwala Państwu na udział w tej formie. Będziemy również wdzięczni za dzielenie się tą informacją np. wśród rodziców, opiekunów i innych.

 

UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI

indywidualne Feliks    projekt
grupowe Szkoła Artystyczna Horyzont Wyobraźni I -IV projekt
grupowe Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej Ia projekt
grupowe Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej IIIa projekt
indywidualne Jakub    projekt
grupowe Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren  IIIa projekt
indywidualne Julia    projekt
indywidualne Kamil    projekt
grupowe Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia II b projekt
grupowe Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia II a projekt
indywidualne Wernika    projekt
indywidualne Kinga    poza projektem
grupowe Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy II a poza projektem
grupowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, Szkoła Podstawowa nr 24 I a poza projektem
indywidualne Krzysztof    poza projektem
grupowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, Szkoła Podstawowa nr 24 I d poza projektem
grupowe Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy IIIb poza projektem
grupowe Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego (M.Gulczyńska) V poza projektem
grupowe Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego (K.Sygiet) V poza projektem

 

UCZESTNICY NIEZAKWALIFIKOWANI

 
grupowe Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza  V a lista rezerwowa
grupowe Szkoła Podstawowa w Sadkowie II b lista rezerwowa
grupowe Szkoła Podstawowa w Sadkowie II a lista rezerwowa
grupowe Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II I b lista rezerwowa
grupowe Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II I a lista rezerwowa
grupowe Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego (R. Chojnicki) V lista rezerwowa
grupowe Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego (K. Sperzyńska) V lista rezerwowa
grupowe Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach III lista rezerwowa
grupowe American School of Wrocław  II lista rezerwowa
grupowe Szkoła Podstawowa w Sadkowie II a lista rezerwowa
grupowe Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej V lista rezerwowa
grupowe Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej V d lista rezerwowa
indywidualne Julian    lista rezerwowa

 

Startuje rekrutacja do Dolnośląskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Startuje rekrutacja do Dolnośląskiej Akademii Dzieci – projektu, w którym wykłady prowadzą zarówno mali, jak i dorośli wykładowcy. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach nowego projektu pn. Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców”, na który DSW pozyskała środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rekrutacja do I edycji DAD potrwa do 5 listopada.

W ramach nowego projektu DSW pn. „Dolnośląska Akademia Dzieci (DAD)” (wcześniej: Polska Akademia Dzieci.) do 2020 roku zorganizowane zostaną 3 edycje DAD, a w każdej z nich po 4 spotkania tematyczne. Projekt polega na organizacji wykładów na terenie Centrum Konferencyjnego DSW w wybrane dni w ciągu roku akademickiego, których uczestnikami są dzieci w wieku 6-12 lat.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Wykłady również prowadzą Młodzi Naukowcy w wieku 6-12 lat oraz zaproszeni do współpracy dorośli eksperci. Celem Dolnośląskiej Akademii Dzieci jest rozwijanie dziecięcego potencjału, zainteresowań, wiary w siebie i budowanie przekonania, że nauka może być fascynująca – wyjaśnia koordynatorka projektu dr Anetta Pereświet-Sotłan z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Harmonogram i tematy spotkań I edycji DAD w DSW:

 • 30.11.2018r. – Różnorodność kulturowa
 • 21.12.2018r. – Roboty i nowe technologie
 • 25.01.2019r. – Zagrożenia współczesnego świata
 • 22.02.2019r. – Dbam o moją Ziemię

Harmonogram i tematy spotkań II edycji DAD w DSW:

 • 1.03.2019 – Różnorodność kulturowa
 • 29.03.2019 – Roboty i nowe technologie
 • 26.04.2019 – Zagrożenia współczesnego świata
 • 24.05.2019 – Dbam o moją Ziemię

Kiedy i jak zgłosić udział dziecka do udziału w DAD?

Rekrutacja trwa od 19 października do 5 listopada 2018r. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, za pomocą poczty tradycyjnej, jak również wewnętrznymi kanałami DSW. W celu zgłoszenia uczestnictwa rodzic/opiekun dziecka musi zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy przesłać na adres pad@dsw.edu.pl

Kto może zostać uczestnikiem Akademii Dzieci w DSW?

Podstawowymi kryteriami rekrutacji są wiek dziecka. Zgodnie z regulaminem, uczestnikami Dolnośląskiej Akademii Dzieci są dzieci zamieszkujące teren województwa dolnośląskiego w wieku 6-12 lat – tzn. dolna granica wiekowa to 6 lat (wg roku urodzenia), a górna 12 lat (wg roku urodzenia). O przyjęciu do DAD decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń. Kolejnym kryterium jest zachowanie parytetu płci.

Kiedy opublikowane zostaną wyniki rekrutacji?

Informacja o zakwalifikowaniu będzie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia oraz opublikowana na stronie internetowej DAD (dotyczy zgłoszeń grupowych ze szkół) do 15 listopada 2018r. Dzieci, które nie zostały przyjęte do DAD z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisane na listę rezerwową.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszenia grupowego
 2. Formularz zgłoszenia indywidualnego
 3. Formularz danych osobowych
 4. Deklaracja udziału w projekcie
 5. Oświadczenie RODO
 6. Regulamin