Opis projektu

Projekt pn. „Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Edukacja Wiedza Rozwój.
Termin realizacji projektu: 01-07-2018 – 30.04.2020.
Wartość projektu:  251 937,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 241 877,50 zł

Celem głównym projektu pn. „Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców” jest podniesienie kompetencji uczestników projektu tj. 780 osób (300 dzieci w wielu 6-12 lat; 320 młodzieży w wieku 13-16 lat oraz 160 rodziców) przez opracowanie koncepcji i przeprowadzenie kursów edukacyjnych realizowanych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą w postaci: DAD -Dolnośląskiej Akademii Dzieci (3 edycje po 4 spotkania), DAM – Dolnośląskiej Akademii Młodzieży (16 warsztatów) i DAR – Dolnośląskiej Akademii Rodziców (16 warsztatów) w okresie 01.06.2018-30.04.2020.

Główne zadania w projekcie to:

  1. Opracowanie programów kształcenia dla DAD, DAM i DAR.
  2. Przygotowanie innowacyjnego narzędzia diagnostycznego.
  3. Przygotowanie i realizacja Dolnośląskiej Akademii Dzieci.
  4. Przygotowanie i realizacja Dolnośląskiej Akademii Młodzieży.
  5. Przygotowanie i realizacja Dolnośląskiej Akademii Rodziców.

Zadnia w projekcie będą realizowane przy współpracy DSW z regionalnymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji, w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych i prawidłowego dostosowania działań do potrzeb grup docelowych.